Rekrutacja - Akademicki Zespół Szkół

British Council Addvantage Partner Institution logo

Rekrutacja

Ogólne zasady rekrutacji określa na dany rok szkolny Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Kanclerzem Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji

SZKOŁA PODSTAWOWA
1. podanie ze strony
2. skan świadectwa promocyjnego
3. skan dyplomów i opinii poradni (jeżeli są)

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
1. podanie ze strony
2a. skan świadectwa ukończenia SP [do 1LO]
2b. skan świadectwa promocyjnego [do 2LO]
3. skan dyplomów i opinii poradni (jeżeli są)

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
ul. Kawęczyńska 36. 03-772

facebook_page_plugin
Ważne informacje
Informacje dotyczące wymaganych dokumentów znajdują się w zakładce „Rekrutacja”. Skany dokumentów należy przesyłać na adres superszkola@mac.edu.pl tel. kontaktowy : 789 037 808 ( dostępny od 6 lipca do końca sierpnia 2020 w godz. 10:00-16:00 )