Liceum - Akademicki Zespół Szkół

British Council Addvantage Partner Institution logo

O nas

Akademickie Liceum Ogólnokształcące Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie

posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane na czas nieokreślony. (Zaświadczenie nr 124/LO/98[3])

Dydaktyka

Szkoła prowadzi klasy z rozszerzonym programem nauczania j.angielskiego.
Ponad to istnieje mozliwość rozszerzenia programów nauczania geografii, historii, biologii, chemii i matematyki w zalezności od ilości zainteresowanych uczniów, a także od możliwosci organizacyjnych szkoły. 

  • Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w blokach 90 minutowych.
  • Istnieje możliwość uzyskania certyfikatu komputerowego ECDL oraz certyfikatu z j. angielskiego FCE.
  • Nauczyciele współpracują z wykładowcami WSM.

Opieka

  • Współpracujemy na stałe z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
  • Budynek jest objęty całodobową ochroną.

Uczniowie uzdolnieni

  • Przewidziane są stypendia naukowe dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, wybitne wyniki w nauce, wzorowe zachowanie oraz godnie reprezentujących szkołę na zewnątrz.

Sport i rekreacja

  • Zajęcia wychowania fizycznego i odbywają się hali sportowej i na basenie Wyższej Szkoły Menedżerskiej.
  • Organizujemy wycieczki turystyczne jedno i wielodniowe oraz warsztaty naukowe.

Rekrutacja 2022

Ostatnie wyniki matury

wyniki matur 2020

Zasady rekrutacji do liceum ogólnokształcącego są opisane w Statucie Liceum (do wglądu na stronie internetowej szkoły).
Wszelkich informacji udziela Sekretariat szkoły pod numerem tel. 228188302 i 225900876.

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
ul. Kawęczyńska 36. 03-772

facebook_page_plugin
Ważne informacje
Szanowni Państwo
Uprzejmie informujemy, że trwa rekrutacja na rok szkolny 2022/2023
Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego oraz e-mailowego!

Szanowni Państwo
Poniżej termin oraz godziny zakończenia roku szkolnego dla poszczególnych klas :
Zakończenie roku szkolnego odbędzie się dn. 24.06.2022
Klasa 7 - 10:00
Klasa 1A - 10:30
Klasa 2A - 11:00
Klasa 3C - 11:30