O nas - Akademicki Zespół Szkół

British Council Addvantage Partner Institution logo

O nas

Akademickie Liceum Ogólnokształcące Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie

posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane na czas nieokreślony. (Zaświadczenie nr 124/LO/98[3])

Dydaktyka

Szkoła prowadzi klasy z rozszerzonym programem nauczania j.angielskiego.
Ponad to istnieje mozliwość rozszerzenia programów nauczania geografii, historii, WOS-u, biologii, chemii i matematyki w zalezności od ilości zainteresowanych uczniów, a także od możliwosci organizacyjnych szkoły.

 

  • Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w blokach 90 minutowych.
  • Istnieje możliwość uzyskania certyfikatu komputerowego ECDL oraz certyfikatu z j. angielskiego FCE.
  • Nauczyciele współpracują z wykładowcami WSM.

Opieka

  • Współpracujemy na stałe z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
  • Budynek jest objęty całodobową ochroną.

Uczniowie uzdolnieni

  • Przewidziane są stypendia naukowe dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, wybitne wyniki w nauce, wzorowe zachowanie oraz godnie reprezentujących szkołę na zewnątrz.
  • Możliwe jest uzyskanie przez ucznia INDYWIDUALNEGO TOKU NAUKI .

Sport i rekreacja

  • Zajęcia wychowania fizycznego i odbywają się hali sportowej i na basenie Wyższej Szkoły Menedżerskiej.
  • Organizujemy wycieczki turystyczne jedno i wielodniowe oraz warsztaty naukowe.

Wyniki matury 2020

wyniki matur 2020

Zasady rekrutacji do liceum ogólnokształcącego

Są opisane w Statucie Liceum (do wglądu na stronie internetowej szkoły) , jednocześnie wszelkich informacji udziela Sekretariat szkoły pod numerem tel. 228188302 i 789037808.

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
ul. Kawęczyńska 36. 03-772

facebook_page_plugin
Ważne informacje
Informujemy , że wyjazd integracyjny klas: 7SP, 1A LO i 2A LO:
odbędzie się w dniach 21-23.09.2021
Wszelkich informacji udzielają wychowawcy klas